การดูแลสตรีวัยเจริญพันธุ์ กับไวรัส Zika
ความรู้เกี่ยวกับไวรัสซิกา (ZIKA VIRUS)
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ในผู้ป่วยที่มีภาวะ PCOS
การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิและคำแนะนำในการเก็บน้ำอสุจิที่ถูกต้อง
การนับวันไข่ตก พร้อมภาพประกอบตัวอย่างชัดเจนเข้าใจง่าย
วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมตรวจและรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์? 
ภาวะมีบุตรยาก และปัจจัยที่ต่างๆ ที่มีผลต่อการมีบุตรยาก 
 
 
ส่งคำถามถึงคุณหมอได้โดยตรงที่ E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
ทำหมันแล้ว สามรถทำ IUI ได้หรือไม่
ตอบ ถ้าทำหมันแล้ว ไม่สามรถทำ IUI หรือการฉีดเชื้อผสมเทียมได้ เนื่องจากการทำ IUI ต้องมีท่อนำไข่ที่สมบูรณ์อย่างน้อย 1 ข้าง การทำหมันแล้วหมายถึงการตัดท่อนำไข่ออกไปบางส่วนทั้ง 2 ข้าง ทำให้ตัวอสุจิที่เดินทางมาที่ท่อนำไข่ไม่สามารถผ่านไปเจอกับไข่ได้ ดังนั้นเราจึงไม่สามรถทำ IUI ในคู่สมรสที่อยากมีลูกที่ทำหมันมาแล้วได้
 
 
ปัญหาที่พบบ่อย
 
 
 
 
การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ?

ในคู่สมรสที่มีบุตรยาก พบว่าฝ่ายชายเป็นสาเหตุของการมีบุตรยากได้ร้อยละ 25-40 ดังนั้นการเก็บน้ำอสุจิของฝ่ายชายไปตรวจเพื่อหาสาเหตุของการมีบุตรยากจึงมี ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการตรวจในฝ่ายหญิง

การนับวันไข่ตก?
การที่ผู้หญิงมีประจำเดือน เกิดจากการลอกตัวของเยื่อบุโพรงมดลูก โดยปกติรอบเดือนจะมาทุก 28 ± 7 วัน นั่นคือบางคนอาจมีรอบเดือนสั้นทุก 21 วันหรือรอบเดือนยาวสุด 35 วัน
สาเหตุของภาวะมีบุตรยาก?
เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ 40-50 แบ่งเป็น
 
 
 
 
 
 
วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมตรวจและรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์?
เมื่อคู่สมรสที่อยู่ในภาวะมีบุตรยาก มีประสงค์ที่จะรักษา แพทย์จะอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย และวิธีการรักษา การประเมินผลรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายให้กับผู้รับบริการทราบ
ภาวะมีบุตรยาก?
ภาวะการมีบุตรยาก (Infertility) หมายถึง การที่คู่สมรสไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หลังจากได้พยายามให้มีบุตร ด้วยการมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ ( ประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ) โดยไม่ได้คุมกำเนิดมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี สำหรับสตรีที่อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป
เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์

การวางแผนเพื่อเตรียมตัวก่อนมีบุตรเป็นเรื่องที่คู่สมรสควรจะให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์แล้ว ยังเป็นการเตรียมตัวเพื่อให้ทารกที่จะเกิดมามีความสมบูรณ์และแข็งแรงเป็นปรกติด้วย